(GMT+5) | 28.09.2023

Qibray tumanida tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo‘yicha ma'lumot